Đóng

Chuyên Mục Khác

28/02/2022

Bán lô đất hồ Tràm 8×45 mặt tiền đường 328

XUYÊN MỘC – BRVT
Bên mình còn nhiều sp cho ACE DT:
_phước bửu :
+ 10*22 full tc 4,2tỷ tl
+ 10*31 100tc 4,5tỷ tl
+ 5*24 100tc 2,1tỷ bl
+ 5*28 100tc 1,8tỷ bl
+ 10*36 60tc giá 320tr/m
+ 20*44 100tc giá 370tr/m
+ Mt 27/4 5*20 full tc giá 6tỷ

_phước tân:
+ 10*26 75tc 2,9tỷ tl
+ 20*27 40tc giá 250tr/m tl
+ 39*42 PH giá 165tr/m tl
+ 7*25 100tc giá 1,45tỷ bl
+ 11*42 60tc 2,4tỷ
+ 6*25-28 100tc giá 1,2tỷ
+ 7*38 100tc giá 1,72tỷ
+ 10*18 full tc giá 230tr/m

_Hoà hội ngay VLnga sơn
+ 25*42 giá 2,1tỷ góc 2mt
+ 24*50 giá 2,1tỷ góc 2mt
+ 25*51 nở 28 giá 1,8tỷ

Hotline: 0931.133.840